Våra senaste förfrågningar

 • Lena bad om offert för Hem & Trädgård
  Fasadmålning (Falu rödfärg) av äldre, tvåvånings bostadshus i Djurmo by (i korsningen Fix gattu/Rombovägen). Stående panel.
 • Gabriel bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Putsa om husfasad på en kedjehus
  I norsborg
 • Kerstin bad om offert för Hus & Fastighet - Fasadtvätt
  Fasad och altantvätt villa Nacka
 • Hampus bad om offert för Hus & Fastighet - Fasadtvätt
  Putsa runt 11 fönster som blivit bytta
 • Ami bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Vi behöver hjälp med en provtvätt av en gavel i en bostadsrättsförening i Jönköping.
  Syftet är att se hur teglet klarar av en eventuell balkongbyggnation.
 • Marie bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Hej, jag och min man äger ett gammalt reviterat hus i Växjö som behöver målas och på några ställen laga sprickor. Det är ett stort och ganska högt hus.
 • David bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Vi har en trävilla som behöver målas om i en ny kulör. Det är även vissa plankor som behöver bytas ut.
 • Kenneth bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Vid förbesiktningen inför försäljning konstaterades att putsen i ena gaveln av huset var mjuk och skulle behöva bytas ut. Dessutom undrar jag om ni kan måla hela putsfasaden i samband med att gaveln byts ut, annars ser det utseendemässigt konstigt ut.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.