Våra senaste förfrågningar

 • Katarina bad om offert för Hus & Fastighet - Fasadtvätt
  Fasadtvätt
 • Lars bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Tvätta fasad på trähus inför målning
 • roya bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Önskar kontakt med ett företag angående Fasad målning.
 • Åsa bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Lagning av puts runt ny dörr i garage och ca 3-4 m2 ny puts på skivor runt dubbeldörr.
 • Helena bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Fasaden i mitt hus med mexitegel har sprickor både i fogarna och i själva tegel.
  Sprickor i väggar inomhus.
  Väggarna är av lättbetong med utvändig mexitegel.
  Jag är intresserad av en bedömning ang.
  1. vad orsakar sprickorna
  2. hur de kan lagas
  3. kostnadsförslag
 • Mattias bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Renovering av puts som lossnat från samt ev. målning av husgrund i flerfamiljshus.
 • Frances bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Byta vindskivor på taket, cirka 6 stycken.
 • Anne bad om offert för Bygg & hantverkare - Fasadrenovering
  Ett vit putsat funkishus som har kiselalger på hela den södra husfasaden. Enbart en sida av huset.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.